Pasurohu duke dhënë!

Sadakaja lavdërohet për pesë gjëra në dynja:

  • Pastron pasurinë,
  • Pastron trupin prej gjynaheve,
  • Largon belatë dhe sëmundjet,
  • I jep kënaqësi të varfërve,
  • Të shton bereqetin në pasuri.

-Imam Semerkandi

Pin It