Më mirë të jetë një, se gjysmë…

Malik ibn Dinarit i vjen një lypës dhe ai i jep gjysmën e shportës së hurmave dhe gjysmën e mbajti për vete.

Gruaja e tij i thotë: “Me të vërtetë je shembull i zuhdit (të qenurit asket)!”

Por ai i thotë gruas së tij: “A ke parë ndonjë që i dërgon mbretit ndonjë dhuratë të përgjysmuar?”

Pastaj ia dha edhe gjysmën e mbetur dhe i tha gruas së tij t’i përvisheshin punës për të fituar në dynja e në ahiret

Pin It