Më mirë të jetë një, se gjysmë…

Malik ibn Dinarit i vjen një lypës dhe ai i jep gjysmën e shportës së hurmave dhe gjysmën e mbajti për vete. Gruaja e tij i thotë: “Me të vërtetë je shembull i zuhdit (të qenurit asket)!”...