Mirësi në çdo gjendje…

Ka thënë Profeti (s.a.s): “E çuditshme është gjendja e besimtarit, sepse çdo gjë që i ndodh atij është mirësi. Nëse i vjen një e mirë, ai e falenderon Allahun dhe kjo është mirësi për të, e nëse i vjen ndonjë sprovë ai tregohet i duruar dhe kjo përsëri është mirësi për të.”

Pin It