Pensionet private, rritet përfshirja e femrave me 8%

Numri i femrave që u përfshinë në skemën e pensioneve vullnetare u rrit me 8% gjatë tremujorit të parë të vitit 2016. Drejtuesit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare thonë se kjo ka të bëjë me fak...