Buzëqeshi përcaktimit të Zotit!

“Besimtari, sa herë që e kujton se nuk do të mund t’i ndodhë asgjë më shumë se ajo që i është përcaktuar prej Zotit, i shtohet besimi dhe i qetësohet zemra.” “Mos  prit lumtur...