BSH: Rënia e besimit përkeqësoi rritjen ekonomike

  Banka e Shqipërisë, në prezantimin e raportit mujor të politikës monetare, ka zbardhur arsyet që kanë kushtëzuar ritmet e ulta të rritjes ekonomike si dhe inflacionin në kufinjtë e zeros. “Inf...