Jo më plane mësimore nga drejtuesit e shkollave

Të gjitha planet mësimore në të gjitha shkollat në rang vendi janë bashkëhartuar  me përfshirjen e prindërve. Kjo do të thotë se asnjë plan mësimor nuk është hartuar vetëm nga drejtuesit e shkollës s...