Këshilla jete nga Profeti Muhammed (a.s)

Në një kohë kur njerëzit janë në kërkim të këshillave për një jetë më të shëndetshme fizikisht dhe shpirtërisht, ajo çka do të ishte më thelbësore do të ishin këshillat e jetës nga shembulli i njeriu...