Program asistence për DPT nga USAID

Një program i ri asistence teknike i sponsorizuar nga USAID dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), do të rrisë eficiencën në mbledhjen e taksave në Shqipëri, do të përmirësojë klimën e biznes...