Nëntë pyetjet që na bëhen gjatë Ramazanit

Pse agjërohet? Agjërimi është urdhër i Allahut dhe një prej pesë shtyllave të Islamit, kështu që  qëllimi kryesor i agjërimit është arritja e shkallëve më të larta të devotshmërisë. Agjërimi gjithash...