Të ndjesh që je njeri!

“Qeniet njerëzore anëtarë të një tërësie janë, Në krijimin e tyre, esencë shpirtin kanë. Nëse një anëtar nga dhimbja është i prekur, Anëtarët të tjerë të shqetësuar kanë mbetur. Nëse për dhimbj...