Të ndjesh që je njeri!

“Qeniet njerëzore anëtarë të një tërësie janë,

Në krijimin e tyre, esencë shpirtin kanë.

Nëse një anëtar nga dhimbja është i prekur,

Anëtarët të tjerë të shqetësuar kanë mbetur.

Nëse për dhimbjen njerëzore nuk tregoni ndjeshmëri,

Është e tepërt ta mbani, emrin “njeri”!

-Saadi

Pin It