Mesazhe përmes artit në ekspozitën “Retro TIME”

Njëzet e nëntë artistë të rinj nga qytete të ndryshme janë bashkuar në një ekspozitë “Retro Time” në Berat. Ekspozita e hapur në Galerinë e Arteve “Edward Lear” përbëhet nga 40 vepra të llojeve të nd...