Kur më shumë, mendon për të tjerët…

Hz. Omer ibn Hattab (r.a), kur ishte kalif, pati kërkuar emrat e të varfërve të qytetit Homs në Siri, me qëllim që t’i jepte përkrahje sociale nga Shtëpia e Thesarit. Kur ia sollën emrat e më t...