Gjobë për shpërdorimin e ujit të pijshëm për ujitje

Shpërdorimi i ujit të pijshëm për vaditje do të ndëshkohet me gjobë deri në 50 mijë lekë. Ujësjellës Kanalizime Tiranë ka nisur fushatën e ndërgjegjësimit të banorëve të kryeqytetit për të shmangur a...