Mirësia e ka vendin në Xhenet!

Shkon një nënë e katër vajzave të kërkojë ndihmë te gjykatësi, por ky i kërkojë që të vinte tëk ai të nesërmën. Kur shkoi të nesërmen, ai e përzuri. Ajo nuk kishte kurajë të kthehëj tek vajzat e saj ...