Studim: Koha e duhur e përdorimit të ujit në shishe

Ditët e nxehta po afrojnë kështu që përveç hijes dhe flladit të freskët, uji do të jetë ai për të cilin do kemi më shumë nevojë. Pavarësisht faktit që çdo shishe uji, ashtu si çdo produkt tjetër ushq...