Feja dhe Liria – Elton Karaj

  Allahu njeriut i ka dhënë liri, por këtë liri ai duhet ta mendojë së bashku me termin e bamirësisë dhe ndërgjegjshmërisë. Parimi i lirisë si bazë, na tregon që liria individuale është themelor...

Qëllimi ynë, kënaqësia e Zotit – Dorian Demetja

  Për të arritur kënaqësinë e Zotit, fillimisht duhet një përkushtim e qëllim i fortë dhe i pastër, pastaj purifikimi nga çdo interes vetjak e nga dëshirat materiale, duke u ngjitur gjithmonë pa...