Stili i Kur’anit

Kurani përmban tregime të shumta (kisas), të cilat mund t’i ndajmë në tre grupe: 1- Historitë e profetëve të Zotit: popujt ku u dërguan, mesazhi i tyre, thirrja e tyre, persekutimi që kanë pësuar etj...