Një sunnet i harruar

Të kesh gjithmonë një buzëqeshje të këndshme, është prej gjërave që e shoqëruar gjithmonë Profetin tonë të nderuar, paqja qoftë mbi të. Është transmetuar prej Ibn Xhazit : “Unë nuk kam parë ask...