Katër dimensionet e Imanit

Katër nivelet e vetëdijes marifeti (njohja, dija), tasdiku (besimi), ikrari (pohimi me gojë) dhe ameli (vepra), janë në fakt katër dimensionet e imanit (besimit), megjithatë këto katër dimensione par...