Rriten të ardhurat nga akciza pë muajt janar-prill

Të ardhurat nga akciza gjatë katërmujorit të parë të vitit 2016 llogariten rreth 12 miliardë lekë, ose 27 për qind e totalit të të  ardhurave të planifikuara për të mbledhur gjatë gjithë vitit. Gjatë...