Dituria e vërtetë qëndron te respekti ndaj Zotit!

“Ju duhet të thoni gjithmonë të vërtetën. Vërtetësia çon në veprim të drejtë e veprimi i drejtë çon në Xhennet. ” “Dituria nuk qëndron tek oratoria e një personi, por te ndroja dhe ...