Dituria e vërtetë qëndron te respekti ndaj Zotit!

“Ju duhet të thoni gjithmonë të vërtetën. Vërtetësia çon në veprim të drejtë e veprimi i drejtë çon në Xhennet. ”

“Dituria nuk qëndron tek oratoria e një personi, por te ndroja dhe respekti i tij ndaj Allahut”.

“Me të vërtetë, shtëpitë më të trishtuara janë ato, që janë të privuara nga leximi i Librit të Allahut.”

“Në jetën e kësaj bote, të gjithë janë mysafirë dhe pasuria e tyre është një hua. Një ditë, i ftuari do të largohet dhe huaja do të kthehet mbrapsht.”

-Abdullah ibn Mes’ud (r.a)

Pin It