Timoni i parë inteligjent

    Drejtimi i mjeteve kërkon rregulla strikte, megjithatë shumë drejtues shumë drejtues vazhdojnë të mos i ndjekin ato. Për shkak kësaj, shpikësi i ri Xhej Ti Evarts, krijoi timonin e parë...