Të ushqyerit me emrin e Zotit

Islami është mirësi në çdo çështje të jetës. Ai i mëson njerëzve që të zgjedhin më të mirën prej të mirave. Allahu ka kërkuar prej bësimtarëve që të jenë të pastër, të vishen pastër, të mbajnë aromë ...