Ai, ishte shembull i thjeshtësisë…

Thjeshtësi, do të thotë të pranosh veten si një njeri mes njerëzve apo si një pjesë e zakonshme e krijimit të Allahut. Një fjalë e urtë thotë: ” Ji mes njerëve, njëri prej tyre.” Thjeshtë...