“Të hezitosh është gjë e mirë, nëse pastaj bën atë që duhet bërë”-Bertolt Brecht

Ligji është bërë eksluzivisht për ata që nuk e kuptojnë, ose për ata të cilëve nevoja nuk u lejon ta respektojnë.

Kush nuk e njeh të vërtetën është thjesht i papërgatitur, por kush e njeh dhe e quan gënjështër, është keqbërës.

Të hezitosh është gjë e mirë, nëse pastaj bën atë që duhet bërë.

E pafat është toka që ka nevojë për heronj.

Pin It