“Asgjë nuk ka dhënë Zoti më të mirë se mendjen…”

Profeti Muhammed paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të ka thënë:
“Asgjë nuk ka dhënë Zoti më të mirë se mendjen;
Gjumi i dijetarit është më i mirë se adhurimi i injorantit;
Buzëqeshja e të mençurit është më e mirë se vaji i injorantit.”

 

Pin It