Atë që e do Allahu…

Prijësia shpirtërore është pozita e personit që e do Allahun dhe duhet prej Tij. Ashtu siç ndodh që Allahu t’i lartësojë këta robër besnikë të portës së Tij me dhunti e favore që s’të shkojnë ndërmend e t’i bëjë të njohur mes njerëzve, ashtu ndodh edhe që t’i fshehë, si margaritari i fshehur brenda midhjes, gjer në stacionin e fundit edhe nga vetja e tyre, edhe nga të tjerët…

Pin It