Bëj atë që mundesh, me aq sa ke, aty ku je! -Franklin D. Roosevelt

Bëj atë që mundesh, me aq sa ke, aty ku je !

Për të qenë i suksesshëm në të folurin publik duhet të kesh parasysh këto rregulla: Të jesh i sinqertë, të jesh konçiz dhe të jesh i përulur

Pin It