Bouldering, arti i ngjitjes së shkëmbinjëve pa përdorur litar

Bolldering është një sport pothuajse i panjohur për një pjesë të botës.

Bëhet fjalë për ngjitje nëpër shkëmbinj pa përdorimin e litarëve dhe pajisjeve të ngjashme që përdoren gjatë alpinizmit.

Bolldering zakonisht realizohet nëpër shkëmbinj të lartë deri 6-7 metra, ndërsa për mbrojtje nga lëndimet përdoren vetëm dyshek që vendosen nën shkëmbin në të cilin ngjitet një bolder.

Pin It