Dhe një Du’a…

“O Allah! Po të lutem për qëndrueshmërinë në të gjitha çështjet, për vendosmërinë në sjelljet e drejta. Më mundëso të falënderoj për bekimin Tënd e të adhuroj Ty në mënyrën më të bukur. Po të kërkoj zemër të sinqertë, gjuhë të drejtë dhe çdo të mirë që Ti di”

[Shënoi Tirmidhiu]

Pin It