Duaja e Iftarit

“O Allah, për Ty agjëroj, Ty të besoj, në Ty mbështetem dhe me begatitë e Tua po bëj iftar!”

“O Zot, më mundëso që Të të falënderoj për të mirat Tuaja që na i dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më fut në mesin e robërve të Tu të mirë”.

[Surja Neml, 19]

Pin It