“Fjalimi i Muhamedit”/ Leo Tolstoi

 Leo Tolstoi është një  poet i njohur rus, i njohur me veprën e tij “ Lufta dhe Paqja”. Ai gjithashtu tregon respekt të veçantë për Profetin e Islamit (s.a.s). Një pjesë e veprës 90 pjesësh të shkrimtarit Leo Tolstoi, i kushtohet fjalëve të profetit Muhamed (s.a.s). Këto fjalë janë përmbledhur në pjesën e quajtur “Fjalimi i Muhamedit”. Në këtë pjesë janë dhënë rreth 100 hadithe të hazretit Muhamed (s.a.v.s) . Në këtë vepër Tolstoi thotë: “Profetin e pyetën, cila është shkalla më e lartë e besimit? Profeti u përgjigj: Me njerëzit sillu po në atë mënyrë siç dëshiron që të tjerët të sillen me ty. Atë që nuk e pranon për veten, mos e prano as për të tjerët.”

Burimi: profetimuhamed.info

Pin It