Këndvështrimi…

Një fabrikë këpucësh kishte dërguar një herë dy përfaqësues në një krahinë të pazhvilluar që të studiojnë mundësinë e zgjerimit të veprimtarisë së
ndërmarrjes së tyre.

I pari  kishte dërguar këtë mesazh: “Askush nuk vesh këpucë këtu. Të gjithë ecin zbathur. Nuk shoh asnjë mundësi të hapjes së fabrikës së këpucëve këtu.”

Tjetri  kishte dërguar këtë mesazh: “Askush nuk vesh këpucë këtu. Mundësi e shkëlqyer për zgjerim të veprimtarisë sonë me hapjen e një fabrike këtu.

Pin It