Këshillë zemre…

Profeti Muhamed (a.s.), para se ta urdhëronte dikë për një akt dhe vepër të caktuar, e furnizonte emocionalisht. Muadh ibnu Xhebel ka rrëfyer: “Ndërkohë që po ecja me të dërguarin e Zotit, ai më kapi për dore dhe më tha: “O Muadh! Unë të dua! Prandaj mos harro që pas çdo namazi të thuash: “O Zot! Më ndihmo të përkujtoj, të falënderoj dhe të adhuroj sa më mirë.”

Pin It