Kështu jetonte profeti (as)

1.Fliste butë

2.Ecte thjeshtë

3.Hante pak

4.Flinte pak

5.Vishej këndshëm

6.Sillej drejtë

7.Ishte i sjellshëm

8.Punonte me durim

9.Mendonte pozitivisht

10. Ishte me edukatë

11. Atë që mësonte e vinte në praktikë

13. E meritonte atë që kishte fituar

14.Shpenzonte me zgjuarsi

15.Bënte ibadet të vazhdueshëm

16.Donte me zemër..

 

Pin It