Lexo! Se Zoti yt është më Bujari!

“Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë), e krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur. Lexo! Se Zoti yt është më Bujari! Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me penë, ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte…” [Surja Alak, 1-5]

Pin It