Më e hijshmja e moralit të bukur…

“Më e hijshmja e moralit të bukur është të shkosh ti tek ai që nuk vjen te ti, të bësh mirësi ndaj atij që të privon ty.
Të falësh atë që bën padrejtësi ndaj teje…!”

-Ibrahim Hakki

Pin It