Më i zgjedhuri…

“Njeriu nuk mund të ndahet nga hija e vet ashtu siç nuk mund të ndahet as nga fati i tij. Ai është i detyruar të ekzistojë dhe rrugëtimi i tij në ekzistencë fillon pa dijen e tij. Sidoqoftë, ai është më i dijshmi në botën të cilën nuk e ka zgjedhur, por në të cilën është më i zgjedhuri.”

-Fatmir Muja

Pin It