Në fuqi kontrata, ja kush paguan në Rrugën e Kombit

rruga-e-kombit

Ka hyrë në fuqi dje marrëveshja kontraktore, e lidhur midis ministrisë së Transportit dhe konsorciumit të kompanive, që rezultuan fituese në tenderin kushtuar marrjes me koncesion për 30 vjet të mirëmbajtjes së Rrugës së Kombit, nga Miloti në kufi me Kosovën, ku përfshihet edhe vendosja për herë të parë në vend e pagesës së një tarife për kalimin në rrugë nacionale.

Marrëveshja është miratuar më 14 dhjetor të këtij viti nga Këshilli i Ministrave dhe në VKM përcaktohej që hyrja në fuqi do të bëhej ditën kur marrëveshja publikohej në Fletoren Zyrtare, çka ka ndodhur ditën e djeshme. Kompanitë Ndërkohë që autoriteti kontraktor është dikasteri i Transporteve, kompanitë që kanë formuar konsorciumin janë pesë: Catalyst Viva Das General Contracting, me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe; Violiap Ateve, me seli në rrugën nacionale të Greqisë Athinë­Korint; Bee Tech, regjistruar në Greqi, përfaqësojnë firmat e huaja, ndërkohë që Salillari dhe Kastrati janë dy kompanitë shqiptare, të cilat janë regjistruar në këtë konsorcium.

Ndërkohë, janë përcaktuar që në kontratë edhe nënkontraktorët. Këta janë: Salillari Security, Albsig dhe Auto Star Albania, që do të mbulojnë sektorë të caktuar të mbarëvajtjes së punimeve, të tilla si siguria monetare apo fizike, makineritë, etj. Sipas kontratës, koncesionarët nuk mund të marrin asnjë nënkontraktor tjetër, pa miratimin paraprak të qeverisë.

Për herë të parë, në një segment rrugor nacional shqiptar do të aplikohet kalimi i mjeteve me pagesë. Shifra ka qenë objekt i negociatave, që kanë konkluduar në 4.15 euro pa TVSH, 5 euro me TVSH. Duke qenë se shifra është vendosur në valutë, çdo lëvizje e ndjeshme e euros në tregun e këmbimit valutor do të sillte ndryshim edhe të tarifimit në lekë.

Sipas kategorive të ndryshme të mjeteve motorrike, janë përcaktuar edhe tarifa të ndryshme. Në kontratë vendoset që tarifën bazë 5 euro ta paguajnë autoveturat, mikrobusët dhe mjetet e vogla komerciale. Aktualisht, bileta e kalimit tek tuneli i Thirrës, ku do të vendoset “trau”, do të ishte 675 lekë. Sa gjysma e kësaj tarife, 2.5 euro ose 338 lekë, do të jetë pagesa për motorrë të ndryshëm. Më pas, “barra” e pagesës sa vjen e ngrihet: 11.25 euro, ose 1.520 lekë për autobusët normal; 16.25 euro, ose 2.200 lekë për kamionët e mesëm dhe autobusët e rëndë dhe, në fund, 22.5 euro, ose 3.400 lekë për kamionët më të rëndë, me katër apo më shumë akse.

Në kontratë parashikohet që të përjashtohen nga pagesa vetëm katër lloje automjetesh të shërbimeve të ndryshme: Policia Rrugore (jo mjetet e tjera të Policisë së Shtetit), autoambulancat, mjetet zjarrfikëse dhe ato të ushtrisë. Këtu nuk parashikohet se si do të kryhet ulja e premtuar për tarifimin e banorëve të zonave që e përdorin më shumë rrugën, por duket se kjo mbetet për t’u vendosur me vendime të tjera qeverie apo udhëzime minstrore.

Ndërkohë, koncesionari, që parashikohet të përfitojë minimalisht 8 milionë euro vitin e parë të konceionit, deri në 14.3 miliionë euro në vitin e 30­të, ka marrë përsipër të kryejë edhe disa punime, të lëna përgjysmë në këtë rrugë: ndërtimin e një ure të dytë për makinat dhe një për këmbësorë në Kukës, ndërtimin e gjashtë mbikalimeve dhe një rrethrrotullimi, si dhe ndërhyrje për mirëmbajtje në faqet e maleve, tunel, etj. Por nuk ka asnjë angazhim për të dyfishuar segmentin nga Miloti në Rrëshen, çka do ta kompletonte Rrugën e Kombit me katër korsi në pjesën e saj më të madhe. Ndoshta kjo pritet të bëhet me fonde shtetërore ose me një koncesion tjetër.

Pin It