Një cilësi e besimtarëve, finesa…

Finesa është shprehja e të gjitha çështjeve që do t’i bënin zemrat të zbuteshin dhe ta jetonin jetën fetare pa kurrfarë të mete e mangësie, që do ta vinin në lëvizje shpirtin njerëzor, do t’i drejtonin shikimet kah jeta e përtejme, do të ngjallnin shqetësimin më të madh në zemra përsa i përket ditës së gjyikimit dhe peshimit të çdo veprimi dhe, krahas këtyre, do të zgjonin në to sa e sa ndjesi të forta shprese. Nga kjo pikëpamje, finesa është një cilësi e veçantë e besimtarëve që përpiqen të jenë udhërrëfyes për njerëzit e tjerë.

Pin It