Njerëz të lirë!…Thënie nga Rosa Parks

Do të doja të mbaja mend si një person që donte të ishte i lirë … kështu që njerëzit e tjerë do të ishin gjithashtu të lirë.

Çdo person duhet të jetojë jetën e tyre si një model për të tjerët.

Pin It