“O Zoti im unë! Unë vetëm mëshirës tënde i besoj”…

O Zoti im unë! Unë vetëm mëshirës tënde i besoj, pra falmi të gjitha mëkatet, sepse vetem Ti i fal mëkatet! Pranoma pendimin, sepse Ti i  pranon pendimet dhe je shumë i mëshirshëm!

Pin It