Shembulli…

-Mësuesi është si qëndistar, e nxënësi është vendi i qëndisjes. Pa qëndistarin nuk bëhet qëndisja.
– Mësuesi është si druri, e nxënësi hije. A mund të jetë hija e drejtë nëse druri është i shtrembër?
  Për këtë arsye është thënë:
“Mos fol për moral, por shih si vetë sillesh,
Turpi mbi ty bie, nëse kështu shtiresh.”
/Imam Gazali/
Pin It