Amnistia fiskale, detyrimet dhe gjobat që falen

Ministria e Financave ka hartuar draftin e ri për amnistinë fiskale. Sipas këtij drafti një pjesë e dytrimeve do të falen plotësisht, ndërsa për pjesën tjetër do të falen gjobat. Kështu do të falen d...

Gjobat që falen nga 1 janari 2017

Rreth 30 mijë gjoba që i janë vënë biznesit për mosvetëdeklarim në kohë të administratorëve në vlerën 10 mijë lekë dhe gjobat e vendosura deri në 31 dhjetor 2010 do të falen. Ndërsa bizneset që kanë ...

Gjoba automatike ndaj biznesit të vogël

Mijëra biznese të vogla në shkallë vendi janë gjobitur nga sistemi elektronik i Tatimeve për mosdorëzimin e formularit të punësimit. Bëhet fjalë për persona fizikë, që kanë vetëm një të punësuar, pra...