Islami, fe për gjithë universin

Islami është një fe përfshirëse. Ai është bazuar në besimin në një Zot si Krijuesi, Ushqyesi dhe Administruesi i universit. Islami është një fe për të tërë universin. Kjo do të thotë se mbarë univers...

Islami, Imani, Ihsani…

Prijësi i besimtarëve Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit nj...

Islami, feja qiellore mbështetur në mesazhet e Allahut

Islam është titulli i fesë qiellore me bazat të mbështetura në mesazhet e Allahut, Zotit të gjithësisë, të kumtuar e të përfaqësuar si dhe të jetuar vetë e të mundësuar edhe për të tjerët për t’u jet...

Disa parime Islame për mirëqenien ekologjike

“Nëse një musliman mbjell një pemë apo hedh një farë, dhe pastaj një zog, njeri apo kafshë ushqehet me të, kjo për të konsiderohet si bamirësi (sadaka).” [Buhariu] Profeti Muhamed a.s, po kalonte pra...

E Vërteta…

E vërteta rifreskon zemrën, ashtu sikurse uji që shuan etjen. -Mevlana

Islami, fe për gjithë universin

Islami është një fe përfshirëse. Ai është bazuar në besimin në një Zot si Krijuesi, Ushqyesi dhe Administruesi i universit. Islami është një fe për të tërë universin. Kjo do të thotë se mbarë univers...

Ja çfarë thotë Leon Tolstoi për Profetin Muhamed a.s

Fjalë të dala nga goja e shkrimtarit të madh rus Leon Tolstoi Muhamedi a.s. është profeti i fesë islame, e cila përfshin dyqind milion frymë të shpërndara në çdo anë të botës. I lartpërmenduri 570 mb...

Jetesë e planifikuar dhe me parime

Eshtë shumë me rëndësi që, qysh në krye, të mund ta sho­him dhe vlerësojmë jetën tonë si një katalog principesh dhe ta jetojmë atë si të tillë. Po, të mund të themi: “Këtë vit e kam bërë plan k...