Devotshmëria, petku shpirtëror

“Devotshmëria tek disa do të thotë vetëm pamje dhe formë e jashtme duke mos pasur të bëjë asgjë me anën e brendshme, ndërsa kuptimi real i devotshmërisë është kënaqësia dhe të dorëzuarit para t...

Vetëm mes meje e Teje të kish jetë…

Vetëm Ti të ishe i kënaqur me mua le të ishte e hidhur kjo botë! Vetëm Ti të më pranoje pranë Teje, le të ishin të mërzitur të gjithë në Tokë! Vetëm mes meje e Teje të kish jetë, le të ish çdo gjë tj...